TakXperten i Eskilstuna  016-51 71 70
Detalj bild sedum 143Detalj bild sedum 143
Detalj bild sedum 143
Foto: Veg Tech AB

Sedumtak från Veg Tech

 
Vi använder Veg Tech som leverantör för sedumtak som baseras på en mix av lättskötta och torktåliga sedumarter vilket ger en uppbyggnad med minimal bygghöjd och vikt. Ett sedumtak från Veg Tech väger endast ca 50 kg/m² när det är vattenmättat.
Veg Techs sedummatta odlas i Småland och består av 15 olika härdiga sedumarter. Artsammansättningen kommer att variera beroende på yttre påverkan såsom klimat, väderstreck, nederbörd. 
 
Fördelar :
  •  Brandgodkänt enligt Broof(t2)
  •  fördröjer och minskar avrinningen med upptill 50%
  •  tätskiktet skyddas mot UV-ljus och ger en längre livslängd
  •  våra insekter och pollinatörer hittar en plats i staden och därmed ökar den
    ​ biologiska mångfalden
  •  välbeprövade produkter som har minimal vikt och höjd


3 Garage Limhamn3 Garage Limhamn
3 Garage Limhamn
Foto: Veg Tech AB
TAK biblioteket Halmstad 2010TAK biblioteket Halmstad 2010
TAK biblioteket Halmstad 2010
Foto: Veg Tech AB