TakXperten i Eskilstuna  016-51 71 70
carlavagen72 74smalcarlavagen72 74smal
carlavagen72 74smal

Tegel- och betongpannor


Tak med takpannor är så kallade branta tak som syns och ger fastigheten en karaktär. Funktionen för att se till att inget vatten kommer in i fastigheten ställer höga krav på rätt utförande. Utöver funktionen är den estetiska utformningen av taket minst lika viktig som en vacker fasad. Rätt materialval och rätt färgsättning tillsammans med vackra plåtarbeten ger ett tak som harmonierar med byggnaden och omgivningen samt behåller fastighetens värde för framtiden.

  • Vi erbjuder våra kunder kompletta entrepenader med rätt kvalité så att kostnaden för taket över hela dess livslängd blir så låg som möjligt.

  • Vi har vana, erfarenhet och kunskap av att arbeta på hög höjd och kan ge våra kunder råd om vad som krävs för att utrusta fastigheten med tillträdesanordningar och taksäkerhet.

  • Vi har egna plåtslagare och behöver inte köpa in den tjänsten. Plåtslageriarbeten är viktiga för takets funktion och täthet. Plåtdetaljer fungerar även som utsmyckning till ett vackert tak.

  • Vi använder Moniers produkter, Sveriges största takleverantör. I sortimentet ingår kända varumärken som Jönåker betongpanna och Vittinge Lertegel.
skorstenskorsten
skorsten
Jönåker Betongpanna
Betongpannor kan läggas från taklutning 14º. Dagens betongpannor håller hög kvalitet och ger ekonomiska tak.
Pannorna finns i flera färger, ytor och är lätta att lägga. Riktspåren
i pannans sida ger raka rader samt ökar takets täthet. Pannornas överlapp kan justeras för att passa olika takfall.

gra 750Rod 750svart 750vit 750
Vittinge Lertegel
Lertegel kan läggas från taklutning 22º. Vittinge är ett klassiskt, svenskt taktegel med långa traditioner. Det är en ren naturprodukt som består av lera och vatten - ingenting annat. Det ger tegelet dess karaktäristiska röda färg som bara blir vackrare med åren. Tegel håller bättre och längre än något annat takmaterial.
Vittinge passar bra för renovering eller nybyggnad i traditinell stil. I ett äkta Vittingetak förenas tradition med modern produktutveckling. Du kan välja på en- eller tvåkupigt tegel. ​Ett välrenoverat tegeltak höjer värdet på er fastighet.

vittingeenkupigtwebvittingetvakupigtweb
Taksäkerhet
I Boverkets byggregler finns en del bestämmelser om vilka fasta säkerhetsanordningar som krävs beroende på fasadhöjd och taklutning. Vi hjälper er att utrusta ert tak med nödvändiga takbryggor, stegar, räcken och snörasskydd.
Facklan 4stor
Vattenavrinning
Tänk på att fot-, hängrännor och stuprör tillhör takets funktion och ska ingå vid en takrenovering. Ett välrenoverat tak kommer att ha en livslängd i över ett halvt sekel.
​Läckande vattenavrinning skadar fasaden och är extra kostsamt att byta i efterhand.
hangrannastupror